Pharmacolog beviljas nytt europeiskt patent

Pharmacolog AB har erhållit ett patentgodkännande från den Europeiska Patentmyndigheten, EPO, avseende metod och teknik för adaptiv dosering i samband med intravenösa läkemedelsbehandlingar.

Under 2018 godkände den Amerikanska Patentmyndigheten Bolagets patentansökan avseende metod och system för dosreglering av läkemedelskoncentrationen i infusionsvätskan under behandling. Nu har bolagets fått motsvarande patent godkänt i Europa. Patentet gäller dosreglering utifrån från fysiologiska och biologiska responsparametrar som temperatur, andning, biomarkörer i olika kroppsvätskor. Den nya ansökan har nu godkänts av den europeiska patentmyndigheten och gäller fram till 2036.

Hans Dahlin, Grundare och Forskningschef kommenterar: ”Detta är mycket glädjande att vi nu ytterligare stärker bolagets patentsituation gällande nya produkter inom Personalised Medicine. För att kunna erbjuda verklig individanpassad vård, krävs att man ändrar det sätt på vilket man idag medicinerar. En effektiv behandling av svårt sjuka patienter kräver att man kontinuerligt tar hänsyn till patientens reaktioner. Vårt pågående forsknings- och utvecklingsprojekt med akademiska sjukhuset gällande antibiotika visar tydligt på dessa behov. En genomtänkt och bra patentportfölj inom just detta område kommer att vara viktig för oss inför framtida produktlanseringar.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release