Pharmacolog certifierade enligt ISO 13485:2016

Pharmacolog i Uppsala AB har genomfört en certifiering av sitt kvalitetssystem i enlighet med ISO 13485:2016. Granskning och certifiering genomfördes av Svensk Certifiering AB.

Pharmacolog AB har idag erhållit sitt certifikat enligt ISO 13485:2016 (Medicintekniska produkter – Ledningssystem för kvalitet – Krav för regulatoriska ändamål). Certifikatet är utställt av Svensk Certifiering Norden AB och intygar att Pharmacolog AB har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven avseende utveckling, tillverkning, distribution, installation och service av medicintekniska produkter. ISO 13485 är en internationellt erkänd standard som motsvarar de regelverk och författningskrav som krävs för att tillhandahålla medicintekniska produkter och tillhörande tjänster i Europa. Standarden är väl inarbetad och internationellt accepterad.

Mats Högberg, VD, kommenterar: ”Certifieringen av vårt kvalitetssystem och CE-märkningen av vår produkt DrugLog är ett viktigt steg i att säkerställa att vi har en fungerande kvalitetsprocess i vidareutvecklingen av en ny generation av medicintekniska produkter. Att ha de regulatoriska delarna på plats och har ett kvalitetssystem som fungerar, vilket certifikatet är ett bevis på, är en förutsättning för att vi ska kunna agera på marknaden. Inte minst viktigt när vi nu ingått spännande partnersamarbeten och står i begrepp att etablera nya produkter.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release