Pharmacolog deltar med investerarpresentation hos ProHearings 2020-05-29

Fredag 29 maj deltar Mats Högberg, VD för Pharmacolog AB, hos ProHearings och ger en investerarpresentation samt svarar på frågor i en modererad frågestund efter presentationen.

Presentation och frågestund sänds live via länk på http://www.prohearings.com , där det även går att anmäla personligt deltagande på investerarmötet. Efteråt publiceras även video från vår presentation på http://www.pharmacolog.com .
 

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release