Pharmacolog erhåller finansiering från Vinnova för integrering av DrugLog med kliniskt läkemedelssystem

Vinnova har beviljat Karolinska Universitetssjukhuset och Pharmacolog AB  medel till ett  gemensamt utvecklingsprojekt för säkrare och mer effektiv läkemedelshantering. 

Projektet avser att utveckla ett system baserat på Pharmacologs DrugLog® och systemet ePed, det nationella informationssystemet installerat på Astrid Lindgrens Barnsjukhus för hantering av barnläkemedel. Målet är att undvika felbehandlingar genom att kombinera de specifika instruktioner för iordningställande av över 500 olika läkemedel som ePed redan kartlagt med DrugLogs förmåga att inom sekunder avgöra en berednings läkemedelskoncentration,  samt därefter etikettera den specifika sprutan eller infusionspåsen.

Projektet genomförs under 2016 och avrapporteras i december. Totalbudgeten är på 735 KSEK varav c:a 50% finansieras av Vinnova inom programmet Medtech 4Health. Resterande del finansieras gemensamt av Karolinska Universitetssjukhuset och Pharmacolog AB.

”Det är med stor glädje som vi har mottagit Vinnovas beslut. Utvecklingssamarbetet kommer att ha en positiv inverkan på vår vidareutveckling av DrugLog-systemet. Integrationen mellan DrugLog och det nationella databassystemet ePed öppnar upp en ytterligare produkttillämpning med fokus på ökad säkerhet vid hantering av intravenösa läkemedel inom barnsjukvården”, säger Hans Dahlin, grundare och VD för Pharmacolog.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se 

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                    e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se pressmeddelandet