Pharmacolog ett viktigt steg närmare nytt patent

Pharmacolog har erhållit en positiv granskningsrapport för PCT-ansökan avseende individualiserad behandling med intravenösa läkemedel. I granskningsrapporten konstateras att patentansökningen uppvisar nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet.

PCT-ansökan, som meddelades i ett Nyhetsbrev i februari år, ingår i Pharmacologs strategiska planer att bryta ny mark för utveckling av nya produkter för en mer individualiserad behandling med intravenösa läkemedel.

”Det är med stor glädje som jag konstaterar att vår patentansökan avseende icke invasiv kontroll och reglering av behandling med intravenösa läkemedel, synes vara patenterbar inom ett mycket prestigeladdat och konkurrensutsatt område. Granskningsrapporten gör att jag som grundare och VD stärkts i min övertygelse att DrugLog-teknologin kommer att kunna utvecklas mot nästa generations infusionsteknik för realtidsreglering av läkemedelsdosen med hänsyn till patientens biologiska respons, s.k. adaptiv behandling”, säger Hans Dahlin, VD och grundare av Pharmacolog.

”Vi kommer nu att stärkas i våra långsiktiga forskningssamarbeten med nationella och internationella forskningscentra där DrugLog-teknologin kommer att kunna bli normgivande avseende flödeskontroll av intravenösa läkemedel.  Inte minst är detta en viktig utmaning inom cancervården”, fortsätter Hans Dahlin.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                    e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se pressmeddelande