Pharmacolog expanderar till Kina med Codonics

Pharmacolog och Codonics utökar befintligt avtal till att omfatta försäljning av WasteLog® på den kinesiska marknaden

I december 2020 ingick Pharmacolog och Codonics ett strategiskt partneravtal, där Codonics utsågs till exklusiv distributör av WasteLog® på den amerikanska och kanadensiska marknaden. Nu utökas avtalet ytterligare till att även omfatta distribution av WasteLog® till den kinesiska marknaden. WasteLog® är ett analysverktyg som analyserar narkotiskt avfall för att förhindra s k Drug Diversion.

Användningen av opioider inom sjukvården i Kina har ökat under det senaste decenniet, vilket också har lett till att myndigheterna har ökat pressen på vårdgivare att bättre kontrollera sina narkotika. Detta har i sin tur lett till en kraftig ökning av efterfrågan på system som hindrar narkotiska läkemedel från att komma på villovägar, s k Drug Diversion. Kombinationen av Codonics Safe Label System® (SLS) integrerad med WasteLog® ger en komplett lösning för snabb, exakt identifiering och hantering av narkotiska läkemedel och har väckt stort intresse på den kinesiska marknaden.

Mats Högberg, VD Pharmacolog kommenterar: ”Ändringen av vårt avtal med Codonics öppnar en enorm marknad för WasteLog®. I takt med att de kinesiska myndigheterna har ökat sitt fokus på att förhindra Drug Diversion av läkemedel har efterfrågan på effektiva system för avfallskontroll ökat dramatiskt. WasteLog® har redan demonstrerats mässor i Kina i år och genererat stort intresse. Dessutom har Codonics stor erfarenhet av att göra affärer i Kina och en betydande installerad bas. Att introducera WasteLog® i Kina tillsammans med Codonics innebär en utomordentlig stor tillväxtmöjlighet för Pharmacolog. ”

Minglin Li, General Manager, Greater China, Codonics kommenterar: ”Den kinesiska regeringen har lagt stor vikt vid att kontrollera användningen och hanteringen av receptbelagda narkotika nyligen. Det är spännande att presentera WasteLog® -produkten för kinesiska kunder. När den är integrerad med Codonics Safe Label System®, ger den ett unikt och komplett system för att bekämpa Drug Diversion på sjukhus. ”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release