Pharmacolog flyttar till nya lokaler

Pharmacologs kontor i Uppsala har flyttat och finns sedan den 10 april i nya, renoverade lokaler i Ekeby bruk, ingång 2H. För att hantera det ökande antalet medarbetare behövde bolaget tillgång till större lokaler.

De tidigare kontorslokalerna, där bolaget haft sin verksamhet sedan 2014 var, för små för att kunna husera det ökande antalet medarbetare. Bolaget har därför flyttat till större och mer ändamålsenliga lokaler i samma fastighet i Ekeby bruk, Uppsala. Bolaget har i dag 9-10 personer engagerade heltid i verksamheten, något som kommer att öka den närmaste tiden för att hantera planerad marknadsexpansion och utveckling av nya lösningar.

Mats Högberg VD, kommenterar: ”Våra tidigare lokaler blev för trånga helt enkelt och men lyckligtvis fanns en större lokal tillgänglig i samma fastighet här i Ekeby så flytten gick väldigt smidigt. Vi befinner oss i en expanderande fas och de nya lokalerna ger oss utrymme att växa. Flera nya medarbetare kommer att rekryteras för att vara med och fortsätta utveckla Pharmacolog till ett ledande medicintekniskt bolag i framkant av teknikutvecklingen i syfte att förbättra och effektivisera användningen av intravenös medicinering.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release