Pharmacolog förstärker närvaron i Europa

Pharmacolog har ingått ett s.k. Letter of Intent med PharMed SAM, baserat i Monaco, avseende marknadsföring och försäljning av DrugLog® på delar av den västeuropeiska marknaden. Avsiktsförklaringen syftar till att teckna ett fullständigt samarbetsavtal under 2016, men innebär också att marknadsbearbetning kan påbörjas redan nu.

PharMed SAM, med rötter i ARX (en stor distributör och service organisation som köpts upp av CareFusion, vilket i sin tur numera ingår i Becton Dickinson-koncernen), har lång erfarenhet av försäljning och service av medicintekniska produkter till europeiska sjukhus och apotek, bl.a. avseende produkter för beredning och hantering av läkemedel som t.ex. cellgifter. DrugLog® passar därför väl in i PharMed SAMs nuvarande produktportfölj. Uppgörelsen innebär att PharMed i ett första steg medverkar till att identifiera och installera 2-3 pilotsiter i England respektive Frankrike inom de kommande 6 månaderna. Detta mot en procentuell ersättning motsvarande vad som skall ingå i det kommande distributörsavtalet.

”I Pharmacologs affärsplan ingår att teckna avtal med etablerade företag i branschen för att marknadsföra och sälja bolagets produkter. Genom detta Letter of Intent med PharMed SAM förstärker vi väsentligt bolagets position på den västeuropeiska marknaden”, säger Hans Dahlin, VD i Pharmacolog.

”PharMed SAM is delighted to have entered into a Letter of Intent with Pharmacolog concerning distribution in Western Europe. PharMed SAM has a long history of successful activity in the hospital field, and looks forward to penetrating this market with DrugLog®. PharMed SAM has been searching for many years for this solution, and hence believes that there is a substantial opportunity. We look forward to working together with Pharmacolog to develop the potential” säger Rupert Katritzky, President Administrateur Delegue at PharMed SAM.

“Under de senaste månaderna har vi tillsammans med PharMed SAMs lokala representanter undersökt den franska och brittiska marknaden, vilket varit mycket värdefullt. Ett antal referenskunder som visat intresse för DrugLog® i Storbritannien och Frankrike har redan identifierats. Genom samarbetet med PharmMed kan vi nu mer kraftfullt bearbeta dessa för försäljning och installation av DrugLog®”, säger Karl-Erik Carlström, Sales and Marketing Manager på Pharmacolog.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                         Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                        e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se nyheten