Pharmacolog förstärker teamet

Bolaget har rekryterat två ytterligare medarbetare till kontoret i Uppsala. Product Specialist Inge Cyrén samt Test Engineer Joshua Nobuoka.

Bolaget har under hösten sökt ytterligare resurser till kontoret i Uppsala och har skrivit kontrakt med två ytterligare medarbetare. Inge Cyrén startar den 1 november som Product Specialist. I den rollen kommer hon att fungera som stöd till vår säljorganisation, utbilda kunder och återföra viktig information till vår utvecklingsavdelning. Inge är amerikansk medborgare och har lång erfarenhet från Pharma och MedTech industrin genom tidigare anställningar hos bl a hos Pfizer, Lifeline Sciences och nu senast från Aegerion Pharmaceuticals. Inge kommer att rapportera till bolagets produktchef Torbjörn Norberg.

Joshua Nobouka startar den 1 januari 2020 som Test Engineer. Han kommer att förstärka vår utvecklingsorganisation och bidra till att korta ledtiderna med att lansera nya produkter och samtidigt säkerställa produktkvaliteten genom utökad testning.  Joshua är elektroteknisk ingenjör och kommer närmast från Region Uppsala där han varit ansvarig för drift och utveckling av systemintegrationer inom sjukvården. Joshua kommer att rapportera till bolagets utvecklingschef Lars Gusch.

Mats Högberg, VD, kommenterar: “Jag är glad att vi kunnat rekrytera två mycket kvalificerade personer till bolaget. I och med att vi ökar antalet installationer och utvecklar våra strategiska samarbeten stiger behovet av resurser som dels kan utbilda och stödja vår säljorganisation, dels snabba upp utvecklingsarbetet så att vi fortare kan lansera nya produkter med hög kvalitet. Inge, som är amerikanska, kommer att vara mycket viktig i vår fortsatta expansion i USA. Jag önskar Inge och Joshua mycket välkommen till Pharmacolog.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release