Pharmacolog genomför en organisationsförändring

Produktchef Torbjörn Norberg tar, från och med den 1/1 2020, över ansvaret for innovation och forskning från nuvarande Forskningschef Hans Dahlin. Hans kommer att fortsatt att fungera som rådgivare till VD Mats Högberg och Produktchef Torbjörn Norberg.

Torbjörn Norberg är disputerad molekylärbiolog från Karolinska Institutet inom området experimentell onkologi. Torbjörn har drygt 10 års erfarenhet av akademisk forskning i samt 25 års erfarenhet av att driva tidiga industriella utvecklingsprojekt. Torbjörn går nu in, parallellt med sin roll som Produktchef och tar över de pågående projekt som Pharmacolog driver varav antibiotikaprojektet med Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset är det som kommit längst. Hans Dahlin ansvarig för Forskning och Innovation, lämnar efter årsskiftet på egen begäran sin operativa roll i bolaget men fortsätter att fungera som rådgivare till VD, Mats Högberg och Produktchef Torbjörn Norberg.

Mats Högberg, VD, kommenterar: ”Torbjörn har en utomordentligt relevant bakgrund för att ta över våra pågående projekt och kommer även ha en ledande roll i bolagets visionära arbete framgent. Vi är samtidigt tacksamma över att fortsatt kunna rådgöra med Hans efter att han lämnat sin operativa roll i bolaget. Som grundare är han en del av bolagets själ och har fortsatt många intressanta idéer för framtida lösningar i syfte att förbättra och effektivisera behandling med intravenösa mediciner. Hans är en sann visionär och har alltid brunnit för att förbättra vården och öka patientsäkerheten. Jag har arbetat med Hans av och till sedan tidigt nittiotal och är mycket fascinerad över hans driv och förmåga att se lösningar där andra ser problem.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release