Pharmacolog genomför VD-byte och andra ledningsförändringar

På grund av den senaste tidens stora marknadsintresse för DrugLog har Pharmacolog beslutat att genomföra en omstrukturering i ledningsgruppen. Syftet är  att bättre möta ett växande behov kring försäljning och marknadsföring samtidigt som bolagets vision mot nya produkter kan förstärkas.

Karl-Erik Carlström lämnar rollen som sälj- och marknadschef och tillträder som verkställande direktör samtidigt som Mats Högberg övertar rollen som sälj- och marknadschef och vice VD.

Hans Dahlin axlar ansvaret för innovation och forskning för framtida produkter genom ett förstärkt samarbete med ledande kliniker, forskningcentra och medicintekniska företag.

”Efter att under nästan 10 år ha drivit arbetet med att utveckla DrugLog®-teknologin för säker beredning av intravenösa läkemedel kan jag nu i min egenskap av grundare stolt konstatera att vi har en kommersiell produkt som marknaden efterfrågar. Det känns därför glädjande att kunna lämna över rodret till Karl-Erik Carlström som jobbat vid min sida som vice VD under mer än ett år. Min utmaning blir nu att leda bolaget mot framtida produkter baserad på DrugLog-teknologin för en säkrare och mer individanpassad läkemedelsbehandling” säger Hans Dahlin, grundare, styrelsemedlem och avgående VD i Pharmacolog.

”Jag ser en stor potential i vad DrugLog® kan bidra med på marknaden för att förbättra patientsäkerheten vid intravenös behandling och mitt mål är att göra Pharmacolog framgångsrikt för både patienter och ägare. Det blir en spännande utmaning att som VD leda vårt starka ledningsteam mot kommersiella framgångar samtidigt som vi stärker säkerheten för patienterna och ökar sjukvårdspersonalens trygghet” säger Karl-Erik Carlström, tillträdande VD i Pharmacolog.

”Jag vill tacka Hans Dahlin för hans outtröttliga insatser och stora engagemang för Pharmacolog ända sedan bolagets bildande. Hans är en visionär i ordets rätta bemärkelse och han kommer därför att passa utmärkt även i rollen som ansvarig för forskning och innovation. Samtidigt vill jag hälsa Karl-Erik Carlström välkommen i sin nya roll. Styrelsen ser med stor tillförsikt fram emot att Pharmacolog under Karl-Eriks ledning tar nästa steg i sin utveckling” säger Gunnar Mattsson, styrelseordförande i Pharmacolog.

Organisationsförändringarna träder i kraft per den 17 juni 2016.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                         Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                       e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se pressmeddelande