Pharmacolog gjorde intryck på den Europeiska Cancerkongressen

Pharmacolog presenterade DrugLog® 3.5 på European Cancer Congress, ECC, i Wien den 26-28 september. Den nya och uppdaterade versionen av produkten fick ett positivt mottagande bland besökarna.

ECC är den organisation som koordinerar den årliga europeiska vetenskapliga och industriella mässan för medicinsk och klinisk cancervård (ESMO och ECCO).

Pharmacolog representerades för första gången på ECC mässan tillsammans med ett hundratal andra företag i branschen. Presentationen av DrugLog®3.5 stod i blickfånget och fick många passerande att stanna till för en demonstration, frågor och vidare kontaktutbyte.

”Det var mycket intressant att se det stora intresse som framför allt representanter från östeuropeiska sjukhus uppvisade över DrugLog®och införandet av bättre rutiner för beredning och hantering av intravenösa läkemedel”, säger Karl-Erik Carlström, Sälj- och Marknadschef på Pharmacolog AB.

”Även om vi för tillfället koncentrerar våra marknadsaktiviteter mot medicinsk onkologi i Skandinavien och Västeuropa, är det mycket stimulerande att redan nu kunna identifiera nya intresserade kunder utanför denna marknad inför vår verksamhet under 2016, fortsätter Karl-Erik Carlström.

Kontakter med andra utställande företag avseende potentiella samarbeten var mycket intressanta och kommer att följas upp noggrant inför utveckling av kommande versioner av DrugLog®, säger Hans Dahlin, CEO på Pharmacolog AB.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                   Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                 e-post: hans.dahlin@pharmacolog


Se informationen