Pharmacolog ingår avsiktsförklaring med Codonics Inc. gällande försäljning i USA och Kina

Pharmacolog AB har tecknat en avsiktsförklaring med Codonics Inc. om att ingå ett långsiktigt samarbete gällande försäljning i USA och Kina samt till att integrera Pharmacolog’s teknologi i bolagets system för säker och effektiv hantering av läkemedel inom anestesi och kirurgi.

Avsiktsförklaringen innebär att parterna arbetar för att upprätta ett formellt partneravtal rörande försäljning av WasteLog på i första hand den amerikanska och kinesiska marknaden samt integration av WasteLog® i Codonics Safe Label System (SLS), ett system för hantering av läkemedel inom anestesi och kirurgi. Codonics har mer än 8000 SLS installerade på totalt 630 sjukhus i 15 olika länder varav majoriteten i USA. Pharmacologs WasteLog® integrerat i SLS konceptet innebär att en kund får en integrerad lösning för hela hanteringen av narkotiska preparat. Från det att medicinen plockas ut av en narkosläkare tills att eventuell överbliven substans kontrolleras och kastas.

Mats Högberg VD i Pharmacolog kommenterar: ”Vi har genomfört ett målinriktat arbete med att etablera strategiska partnersamarbeten med större internationella aktörer och är mycket glada över att ha ingått denna avsiktsförklaring med Codonics. Syftet är att tillsammans arbeta för en snabbare marknadsintroduktion i USA av WasteLog® samt att med integration skapa en helt ny lösning för att kontrollera narkotiska returer. Codonics har även en väl etablerad verksamhet i Kina och ser stora möjligheter för WasteLog® på den kinesiska marknaden. Samarbete med Codonics kommer att öppna helt nya affärsmöjligheter för Pharmacolog och starkt bidra till bolagets tillväxt.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-05-18 kl 08:30.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release