Pharmacolog ingår avsiktsförklaring med HiperScan GmbH gällande försäljningssamarbete

Pharmacolog AB har tecknat en avsiktsförklaring med HiperScan GmbH om att ingå ett ömsesidigt samarbete gällande försäljning på utvalda marknader. Bolagen kommer vidare att utreda möjliga samarbetsområden gällande teknik och produktintegration.

Avsiktsförklaringen innebär att parterna arbetar för att upprätta ett formellt partneravtal rörande försäljningssamarbete där HiperScan skall sälja Pharmacologs produkter på vissa nyckelmarknader och Pharmacolog marknadsför och säljer HiperScans lösningar, framförallt deras Apo-Ident®, på marknader där Pharmacolog är starka och har egen representation. HiperScan grundades 2006 som en avknoppning från Fraunhofer Institutet i Dresden och har idag omkring 60 anställda. Bolagets storsäljare – Apo-Ident® – används för kontroll av råmaterial på sjukhusapotek. HiperScan har varit marknadsledande i Tyskland inom detta segment sedan 2012 och har idag mer än 2700 system installerade. Produkten bygger på en spektroskopisk metod kallad NIR (Near Infrared)

Mats Högberg VD i Pharmacolog kommenterar: ”HiperScan har väldigt intressanta lösningar och en mycket stark position i de tysktalande länderna, ett område där vi ser stor potential för DrugLog® och PrepLog®. Det är också samma kundgrupper som vi arbetar mot och våra respektive produkter kompletterar varandra väl. Apo-Ident kontrollerar kvaliteten på de råvaror som sjukhusapoteket använder för att tillverka läkemedel och substanser. Pharmacologs lösningar genomför kvalitetskontroll på det som lämnar apoteket. Båda bolagen har också stor expertis inom spektroskopi fast inom olika områden. Jag ser mycket fram emot att etablera en nära relation med HiperScan och kraftigt öka vår närvaro på den tyskspråkiga marknaden.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020, kl 08:45.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release