Pharmacolog ingår distributionsavtal med Added Pharma B/V

Pharmacolog AB har ingått avtal med det nederländska bolaget Added Pharma B/V gällande distribution i England, Tyskland och Danmark. Avtalet omfattar initialt DrugLog® men kommer även att innefatta PrepLog® när den produkten är formellt lanserad.

Avtalet innebär att Pharmacolog med sin produkt DrugLog®, får en stark partner med lång erfarenhet av försäljning och service av medicintekniska produkter mot sjukhusapotek på den västeuropeiska marknaden. Avtalet omfattar distribution och försäljning i Storbritannien, Tyskland och Danmark.

Added Pharma BV grundades 1992 och erbjuder sina produkter och lösningar till sjukhusapotek och kommersiella beredningsföretag. Bolaget har kontor i Belgien, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna.

Pharmacologs nuvarande distributör Pharmed SAM kommer fortsättningsvis att fokusera på de fransktalande marknaderna i Europa.

Mats Högberg, VD, kommenterar: ”Vi är mycket glada att ta detta viktiga strategiska steg i vår europeiska marknadsexpansion. Added Pharma har lång erfarenhet av bland annat produkter för beredning och hantering av läkemedel för sjukhusapotek på den västeuropeiska marknaden. DrugLog® och våra framtida produkter passar därför väl in i deras produktkatalog.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release