Pharmacolog ingår distributionsavtal med Medim Sp. z o. o.

Pharmacolog AB har ingått avtal med bolaget Medim Sp. z o. o. gällande försäljning, distribution och marknadsföring av DrugLog® i Polen.

Medim grundades 1990 och har lång erfarenhet av försäljning av produkter och lösningar till sjukvården på den polska marknaden. Avtalet innebär att Pharmacolog får en partner med närvaro i och lång erfarenhet av försäljning och service av medicintekniska produkter på den polska marknaden.

Kent Öbrink, Säljchef Pharmacolog kommenterar: ”Intresset för våra lösningar ökar i Europa och som ett led i vår strategi, att utöka med fler distributörer, är det med glädje jag kan konstatera att vi har signerat ett kontrakt med Medim, ett av de största distributörsföretagen i Polen. Medim har en upparbetad kundkrets på merparten av de polska sjukhusen så jag har goda förhoppningar om affärer redan i år och ser fram emot ett bra samarbete på den polska marknaden.

Mateusz Nejman, Director of New Technologies Department, Medim Sp. z o. o. kommenterar: ”Vi är mycket glada över möjligheten att introducera DrugLog på den polska marknaden. Sjukhus som har varit våra partners i nästan 30 år ägnar nu betydligt större uppmärksamhet åt att öka kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls och patientsäkerhet. Jag tror att vi tillsammans med hjälp från Pharmacolog Team snart kommer att tillkännage den allra första installationen i Polen.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release