Pharmacolog ingår distributionsavtal med Pharmed SAM

Pharmacolog AB har ingått avtal med det monacobaserade bolaget Pharmed SAM gällande försäljning, distribution och marknadsföring av DrugLog® i Västeuropa.

Avtalet innebär att Pharmacolog med sin produkt DrugLog®, får en partner med närvaro i och lång erfarenhet av försäljning och service av medicintekniska produkter på den västeuropeiska marknaden. I synnerhet gäller detta de fransktalande länderna, Tyskland samt Storbritannien.

–      Vi är mycket glada att ta detta viktiga strategiska steg i vår utveckling. Pharmed SAM har lång erfarenhet av bland annat produkter för beredning och hantering av läkemedel för sjukhusapotek på den västeuropeiska marknaden. Druglog® passar därför väl in i deras produktkatalog, säger Karl-Erik Carlström, VD, Pharmacolog AB.

–      Pharmed SAM is pleased to announce this agreement and we are already noticing great potential for DrugLog® in the European markets. It is a great opportunity for us as we have been looking for this kind of solution. We believe in DrugLog® and are looking forward to take the next step in our collaboration with Pharmacolog, säger Rupert Katritzky, President Administateur Delegue, Pharmed SAM.

–      Pharmed SAM har via helägda dotterbolag verksamhet i samtliga av våra nuvarande fokusmarknader, Frankrike, Storbritannien och Tyskland, och har lång erfarenhet av vår bransch. Vi har stor förhoppning om att med Pharmeds hjälp snabbt kunna konvertera det stora intresset för DrugLog® till försäljning, säger Mats Högberg, vice VD, Pharmacolog AB.

För mer information kontakta:

Karl-Erik Carlström, VD                           Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 0705 15 07 28                                   e-post: karl-erik.carlstrom@pharmacolog.se

Om Pharmacolog AB
Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se


Se pressmeddelande