Pharmacolog ingår distributionsavtal med SmartCompounders B.V.

Pharmacolog AB har ingått avtal med bolaget SmartCompounders B.V., Enschede, Nederländerna, gällande försäljning, distribution och marknadsföring av DrugLog® i Nederländerna.

Avtalet innebär att Pharmacolog får en partner med närvaro i och lång erfarenhet av försäljning och service av medicintekniska produkter på den nederländska marknaden. SmartCompunders B.V. har sin huvudsakliga försäljning mot sjukhusapotek och är särskilt starka inom området kemoterapi. SmartCompounding B.V. har även utvecklat en helt ny typ av beredningrobot som de marknadsför mot sjukhusapotek och större beredningscentraler.

Mats Högberg, VD, kommenterar: ”Vi är mycket glada att ta detta viktiga strategiska steg i vår europeiska marknadsexpansion. Holland är en viktig marknad då den ligger långt framme tekniskt och är snabba att anamma nya lösningar. SmartCompounder under ledning av Sander Van Vreeland är en utmärkt partner till oss med lång erfarenhet av att arbeta mot sjukhusapotek. Vi hoppas nu inom kort, med hjälp av Sanders team, kunna omvandla det intresse vi sett i DrugLog® till konkreta ordrar.” 

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release