Pharmacolog ingår partneravtal med Codonics Inc.

Pharmacolog har ingått ett partneravtal med Codonics Inc., USA gällande försäljning och distribution av WasteLog® på den nordamerikanska marknaden. Avtalet innefattar också omfattande samarbete gällande marknadsföring och service.

Pharmacolog AB och Codonics Inc. har ingått ett långsiktigt partneravtal gällande försäljning och marknadsföring av WasteLog® på den nordamerikanska marknaden. Codonics Inc. är ett amerikanskt bolag verksamt inom hantering av läkemedel inom anestesi och kirurgi. Deras huvudprodukt är Codonics Safe Label System (SLS) och de har idag mer än 9700 SLS enheter installerade på totalt 700 sjukhus i 17 olika länder varav majoriteten i USA. Under våren och sommaren har utvecklare från Pharmacolog och Codonics gemensamt arbetat med att integrera WasteLog® mot SLS. En kund kan nu erbjudas en integrerad lösning för hela hanteringen av narkotiska preparat. Från det att medicinen plockas ut av en narkosläkare tills att eventuell överbliven substans kontrolleras och kastas. Codonics kommer att verka som exklusiv distributör parallellt med Pharmacologs egen säljorganisation. Bolagen avser också etablera ett omfattande samarbete gällande marknadsföring och service.

Mats Högberg VD i Pharmacolog kommenterar: ”Vi har genomfört ett målinriktat arbete med att etablera strategiska partnersamarbeten med större internationella aktörer och är väldigt glada över att ha ingått detta partneravtal med Codonics. WasteLog kommer att ingå som en del i bolagets egna sortiment och exponeras därmed omedelbart till de ca 600 kliniker i USA som idag har Codonics SLS system. Samarbetet innebär att vi ordentligt växlar upp våra kommersiella aktiviteter på den nordamerikanska marknaden. Detta i kombination med att vi har egna, mycket erfarna säljare på plats, gör att jag med stor tillfredsställelse ser fram emot en spännande tillväxt i USA.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december,2020 kl 15:40.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release