Pharmacolog inleder samarbete för utveckling och tillverkning av förbrukningsartiklar

Pharmacolog har inlett ett samarbete med det svenska bolaget Arta Plast AB avseende utveckling och tillverkning av unika engångsartiklar för kostnadseffektiv och säker tillämpning av DrugLog i olika kliniska användningar.

Pharmacolog använder sig idag av öppna kyvetter (analysbehållare) som levereras av stora internationella bolag. Att kunna tillgodose behovet av slutna system i samband med provtagningar och mätningar vid beredning och behandling med toxiska läkemedel har dock varit en viktig del av den pågående förädlingen av DrugLog.

”För att säkerställa detta långsiktiga behov av olika förbrukningsartiklar för DrugLog, är det därför mycket glädjande att vi kunnat knyta ett svenskt innovationsbolag avseende design och formsprutning av plastdetaljer till vårt nätverk av samarbetande företag”, säger Hans Dahlin, VD för Pharmacolog.
”Samarbetet med Arta Plast, kommer att möjliggöra leveranser av slutna kyvetter till ett antal referenskunder i Europa redan i början av mars i år”, fortsätter Hans Dahlin.

”Att utveckla medicinsktekniska förbrukningsdetaljer i plastmaterial från idé till kommersiell produkt med en partner som Arta Plast ger effektivitet i såväl konstruktionsledet som i produktionstekniska aspekter. Detta påverkar naturligtvis kostnadsbilden och produktens konkurrenskraft”, säger Helge Steg, VD för Arta Plast.

”Den affärsrelation vi etablerat med Pharmacolog, med sin spännande teknik för bättre patientsäkerhet, medför att vi från ett tidigt stadium kan bidra med vår medicintekniska erfarenhet. Det är med stor glädje vi ser fram emot industrialiseringen av förbrukningsdetaljerna till produkten DrugLog och ett långsiktigt samarbete med Pharmacologs kunniga medarbetare”, fortsätter Helge Steg.

Om Arta Plast AB

Arta Plast AB är ett specialistföretag avseende formsprutning av plastdetaljer baserat i Tyresö, Stockholm. Företaget har en gedigen erfarenhet av utveckling av såväl egna som kunders medicintekniska produkter och då främst engångsprodukter i stora volymer.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                         Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                       e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


se nyhetsbrev