Pharmacolog inleder tillverkningssamarbete

Pharmacolog AB har inlett ett utvecklings- och produktionssamarbete med UCS Industrial IT AB för serietillverkning och vidareutveckling av DrugLog®, Pharmacologs instrument för kvalitetssäkring av hanteringen av kliniska intravenösa läkemedel.

Samarbetet, som påbörjades redan förra året genom leveranser av delsystem till dagens DrugLog®, gör att all Pharmacologs försörjning av kompletta instrument åt kunder och interna behov under de närmaste två åren kommer att täckas genom samarbetet. UCS processutveckling kommer också att utgöra en grund för en tänkt framtida storskalig produktion samt även ge kortare ledtider för att bygga framtida prototyper.

”UCS förmåga att bygga små serier av skräddarsydda instrument med världsledande dator- och optikkomponenter var, tillsammans med deras förmåga att ständigt sänka kostnaderna och hålla överenskomna tidsramar, avgörande för oss i vårt val av legotillverkare”, säger Anders Murman, teknisk chef på Pharmacolog.

”Pharmacolog är ett mycket intressant företag med stor samlad erfarenhet och kompetens. Vi har haft ett mycket gott samarbete under en längre tid om än i mindre skala. DrugLog® som produkt passar väl in i vår verksamhet och vi ser mycket fram emot att få vara del av den resa som Pharmacolog nu står i begrepp att göra”, säger Jesper Bergström, VD för UCS Industrial IT AB, http://www.ucs.se.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                  
Pharmacolog i Uppsala AB
Tel: 018 – 500 101                               
e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se nyheten