Pharmacolog introducerar DrugLog® version 4.2 på EAHP i Cannes

Pharmacolog presenterade DrugLog version 4.2 på den EAHP (European Association of Hospital Pharmacy) i Cannes, Frankrike den 22 mars. DrugLog® version 4.2 är en omfattande uppgradering av mjukvaran och innefattar en mängd nya funktioner och ett helt nytt grafiskt användargränssnitt.

Vidareutvecklingen av mjukvaran i DrugLog® har pågått under nära ett år och innebär en genomgripande uppdatering med kraftigt förbättrade funktioner och ett helt nytt användargränssnitt. Vidare har systemets förmåga att lagra mätningar och kalibreringar via molnet kraftigt förbättrats. Systemet är också avsevärt snabbare nu jämfört med tidigare version. De nya funktionerna kombinerat med ökad prestanda medger analyser som tidigare inte var möjliga att genomföra.

”Vi har låtit ett antal kunder testa och utvärdera den nya mjukvaran innan releasen och kommentarerna har varit genomgående mycket positiva. Mer intuitivt, bättre möjligheter till finjustering och snabbare är några av kommentarerna. Vårt utvecklingsteam har gjort ett enastående arbete på så kort tid ta fram en i praktiken helt ny mjukvara för vårt DrugLog® instrument.” Säger Mats Högberg, VD i Pharmacolog AB.

För mer information kontakta

Mats Högberg, VD

 E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på att utveckla system och lösningar som förbättrar medicinsk vård genom att varje enskild patient får en medicinering helt enligt den intention som avses utav förskrivande läkare eller sjuksköterska.  Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering av varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet och där läkemedlet kontrolleras och justeras under hela behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Läs som pdf