Pharmacolog investerar i direktförsäljning

Pharmacolog väljer att justera sin nuvarande säljstrategi till att i större utsträckning satsa mer på direktförsäljning via egna dotterbolag och fördjupade partnersamarbeten. Bolaget har tidigare meddelat att man avbryter samarbetet med Pharmed SAM och bildar eget bolag i Frankrike. En konsekvens av den ändrade strategin blir att nuvarande säljchef lämnar bolaget.

Bolaget har beslutat att delvis lägga om sin nuvarande säljstrategi till att investera mer i direkta säljresurser på sina nyckelmarknader i USA och Frankrike. En följd av det är att bolaget nu bildar ett eget dotterbolag i Frankrike och anställer egna säljresurser. En rekrytering av ytterligare säljare i USA har också precis påbörjats. Utöver satsningen på egna säljresurser kommer ytterligare fokus att läggas på att söka samarbeten med strategiska partners även på den nordamerikanska marknaden. För att avlasta VD kommer en CFO att anställas. En konsekvens av den ändrade strategin blir att nuvarande säljchef lämnar bolaget den 30/4.

Mats Högberg, VD, kommenterar: ”Efter analys har vi beslutat att fokusera mer på de marknader där vi har viktiga referensinstallationer och som också har störst potential. Därför bildar vi eget bolag i Frankrike och anställer egna säljresurser. I USA har vi precis initierat rekryteringen av en ytterligare säljare med placering på östkusten. I kombination med satsningen på egna säljresurser på nyckelmarknader kommer vi att fokusera ytterligare på att etablera strategiska partnerskap med större aktörer i branschen. Intresset för vår teknologi är tydligt och våra lösningar passar väl in i flera av de större bolagens mer övergripande lösningar för effektivare och säkrare läkemedelshantering.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 january, 2020, kl 10:00.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release