Pharmacolog investerar i Frankrike

Pharmacolog avbryter samarbetet med distributören Pharmed SAM och anställer säljchef baserad i Frankrike för försäljning på den franska marknaden. Bolaget har även påbörjat bildandet av ett franskt dotterbolag.

Pharmacolog har sedan november 2016 arbetat med Pharmed SAM gällande representation på den franska marknaden. Pharmed har sedan dess utökat sin portfölj och satsar alltmer på sitt industriella produktsegment och har på så sätt skiftat fokus jämfört med tidigare. Pharmacolog har därför anställt en säljchef placerad i Frankrike som kommer att hantera bolagets kommersiella aktiviteter på den franska marknaden. Bolaget bildar även ett helägt dotterbolag i Frankrike.  Startdatum för anställningen är ännu ej bestämt men blir under första kvartalet 2020.

Mats Högberg, VD kommenterar: ”Jag är utomordentligt glad över att ha anställt en mycket kvalificerad person med lång erfarenhet av försäljning mot sjukhusapotek. Vi har fram tills nu inte haft det utfall vi förväntat oss i Frankrike. Vår distributör Pharmed har sedan starten av vårt samarbete utökat sin produktportfölj och saknar möjlighet att ge våra lösningar DrugLog® och PrepLog® fullt fokus. Men vi tackar dem för gott samarbete under de år som gått. I och med att vi nu med egna säljresurser kan erbjuda apoteken PrepLog®, fullt integrerad med det dominerande förskrivningssystemet Chimio, ser vi en mycket stor affärspotential på den franska marknaden.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 kl 15:30.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release