Pharmacolog lanserar ny mjukvaruversion för WasteLog® och DrugLog®

Pharmacolog har idag godkänt DrugLog® och WasteLog® programvara version 4.7 för officiell release. Programvaran har genomgått omfattande utveckling och innehåller flera nya funktioner och förbättrat arbetsflöde. Programvaran innebär ett smidigare arbetsflöde för kunder som använder Codonics Safe Label System (SLS).

Den nya programvaran förbättrar användarupplevelsen, förenklar arbetsflödet och introducerar en ny funktion som säkerställer korrekta referensmätningar. Något som ytterligare förenklar hanteringen av systemet. En korrekt referensmätning är avgörande för att säkerställa de säkra mätningar och den höga noggrannhet som både DrugLog® och WasteLog® erbjuder. Genom att implementera en intelligent kontroll av den senaste giltiga referensmätningen elimineras risken att missa detta viktiga steg.

Den nya programvaran har också fullständig möjlighet att tolka de streckkoder som tillhandahålls av Codonics Safe Label System (SLS). Codonics SLS är ett prisbelönt och utbrett system för att förbättra medicinsk säkerhet och effektivitet. Kort sagt säkerställer SLS arbetsflödet när läkemedel bereds och används, och WasteLog® när läkemedel kasseras. Kombinationen ger kontroll från det att läkemedlet iordningställs till dess eventuell rest kasseras. Något som förbättrar patientsäkerheten och ger ett pålitligt verktyg för att bekämpa att narkotiska preparat hamnar på villovägar.

Torbjörn Norberg, produktchef, kommenterar: ”Användningen av Codonics Safe Label System-koder som ett medel för inmatning av information till WasteLog är ett stort steg framåt i användarvänlighet och informationsintegritet. Genom en snabb genomsökning av SLS-koden samlas all nödvändig information och förser WasteLog med nästan all information som behövs för en fullständig mätning. Detta påskyndar inte bara arbetsflödet utan minimerar också risken för felaktiga inmatningar från operatören i stressad arbetsmiljö. Kvalitetskontrollen av referensmätningar är en annan efterlängtad funktion som kommer att gynna kunden mycket genom att öka noggrannheten och komforten i deras mätningar. En korrekt och representativ referensmätning är avgörande för noggrannheten i efterföljande provmätningar”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release