Pharmacolog lanserar ny version av DrugLog®

Efter att ha lyssnat på marknadens önskemål om funktionsförbättringar i den nuvarande versionen lanserar nu Pharmacolog DrugLog® 3.5.

Den nya versionen av Pharmacologs system för kvalitetssäkring av intravenösa läkemedel innefattar en mängd förbättringar och tillägg till såväl hårdvara som mjukvara.

Först och främst har instrumentet en ny ljuskälla. Den tidigare lampan har ersatts av en blixtlampa av halogentyp. Den nya lampan är mer robust, har inga rörliga mekaniska delar och har hundra gånger längre förväntad livslängd jämfört med den tidigare. Detta reducerar behovet av service och underhåll avsevärt.

Elförsörjningen av instrumentet har gjorts om, vilket bland annat innebär att det nu är möjligt att använda systemet med batteridrift i upp till 4-5 timmar.

På mjukvarusidan har möjligheten att använda olika streckkodsläsare samt etikettskrivare införts. Den nya mjukvaran kan kommunicera via det s.k. molnet, vilket möjliggör lagring av användardata samt funktioner för att utföra service och support på distans. Detta öppnar i sin tur för att ge användaren snabb support i till exempel det fall det dyker upp frågor kring nya läkemedel.

Vidare har designen gjorts om för att ge ett renare och stramare intryck.

”Jag är imponerad av vår utvecklingsgrupp och vår produktionspartner UCS, som tillsammans på kort tid lyckats färdigställa DrugLog®3.5. Införandet av molntjänster för kommunikation mellan kunder och Pharmacologs servicegrupp, samt lagring och delning av data, kommer bland annat att ha stor betydelse vid uppstarten av testverksamheten av DrugLog®i Nord Amerika under hösten”, säger Karl-Erik Carlström, marknadschef och vice VD.

”Det skall bli spännande att presentera den nya versionen av DrugLog®vid den årliga europeiska cancerkongressen i Wien den 25-29 september”, fortsätter Karl-Erik Carlström.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                   Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 018 – 500 101                                e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se nyheten