Pharmacolog öppnar för marknadsföring av DrugLog® i Östeuropa

Pharmacolog har ingått en avsiktsförklaring med företaget ECMES Ltd avseende marknadsföring av DrugLog® i Östeuropa.

ECMES Ltd och dess Business Director, Irina Sandin, har lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter för bl.a. Elekta på den östeuropeiska marknaden.

”Mot bakgrund av det intresse som uppvisades för DrugLog®och Pharmacologs produktkoncept från den östeuropeiska marknaden vid cancerkongressen i Wien tidigare i år, är jag oerhört glad att nu kunna knyta en erfaren expert på denna marknad till Pharmacologs nätverk., säger Hans Dahlin, VD för Pharmacolog.

”Samarbetet med ECMES Ltd gör det möjligt att öppna en stor och normalt mycket svåråtkomlig marknad för Pharmacolog och DrugLog®”, fortsätter Hans Dahlin.

”Medical and physics experts in the Nordic countries played an important role during the 1980’s and 1990’s when implementing quality control in radiation therapy. Hans Dahlin was one of those persons that together with colleagues introduced the concept, which is now widely implemented worldwide. It is equally important to bring such strict control also to the administration of drugs. We are very pleased of entering into a collaboration with Pharmacolog and are looking forward to help Pharmacolog to introduce the DrugLog® concept into Eastern European clinics.”, säger Irina Sandin, Business Director vid ECMES Ltd.

Avsiktsförklaringen syftar till att teckna ett agentavtal mellan bolagen, men möjliggör också som ett första steg att identifiera och etablera ett antal referensinstallationer i Östeuropa.

Om ECMES Ltd

ECMES Limited is a marketing and business consultancy company which specializes in the Eastern European medical business market. Our purpose is to bring innovative products in the field of Oncology and Radiation Therapy that can improve the quality of diagnostic and treatment procedures as well as overall patient safety.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB
Tel: 070 546 5012                                     e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se nyheten