Pharmacolog presenterade DrugLog® vid EAHP i Wien

DrugLog® väckte stor uppmärksamhet vid den årliga vetenskapliga konferensen EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) i Wien förra veckan där säker medicinering var huvudfokus.

EAHP lockade över 3500 delegater från hela världen för att diskutera de senaste rönen inom området sjukhusfarmaci. Ett stort fokus vid konferensen var säker medicinering då det idag finns begränsade möjligheter att enkelt och snabbt kontrollera läkemedelsberedningar gjorda vid sjukhusapotek. Under ett seminarium presenterades resultat från en studie som visade att 3-5% av alla cellgiftsberedningar gjorda vid större europeiska sjukhus är felaktiga. Den teknik som för närvarande används för kvalitetskontroll bygger på s k gravimetri, dvs att man väger substanserna före och efter beredningen. Den tekniken har begränsningar och säger inget om vad som är i infusionspåsen eller sprutan, endast om vikten är korrekt. DrugLog®, med sin unika kombination av avancerad ljusabsorptionsspektometri och kraftfulla beräkningsalgoritmer, kontrollerar på ett enkelt och snabbt sätt vad som faktiskt finns i påsen eller sprutan.

Det sker en omfattande teknisk utveckling inom området med automatiserad läkemedelsberedning och i det sammanhanget presenterades nya robotiserade system för att maskinellt bereda cellgifter och andra läkemedel på konferensen. Både konferensdelegater och representanter från företag som producerar beredningsrobotar visade stort intresse för DrugLog® och pekade på behovet av en bättre kvalitetssäkring vid både manuell och automatisk läkemedelsbearbetning.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra dödliga sjukdomar.
Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                   Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 018 – 500 101                                 e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se nyhetsbrev