Pharmacolog publicerar årsredovisning för 2020

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) publicerade idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på sin hemsida http://www.pharmacolog.com.

Årsredovisningen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2020 finns nu tillgänglig på: Financial reports | Pharmacolog

För ytterligare information, besök http://www.pharmacolog.com eller kontakta:

Mats Högberg, VD
E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: +46 70 546 50 21

Liselotte Söder, CFO
Tel: +46 72 525 77 27
Epost: liselotte.soder@pharmacolog.se


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release