Pharmacolog säljer första DrugLog® system i Tyskland

Pharmacolog’s distributör Pharmed SAM har via sitt tyska dotterbolag sålt sitt första system på den tyska marknaden. Systemet levereras till Unversitetsklinikum Köln som under en tid utvärderat DrugLog® vid sjukhusapoteket. Systemet kommer att användas för kvalitetskontroll av särskilt riskfyllda läkemedelsberedningar.

Pharmacolog’s distributör Pharmed SAM har via sitt tyska dotterbolag sålt sitt första system till ett sjukhusapotek i Tyskland. Det är sjukhusapoteket vid Unversitetsklinikum Köln, som efter ett par månaders utvärdering, nu har bestämt sig för att köpa systemet. Systemet kommer där att användas för slutkontroll av särskilt riskfyllda beredningar av bl a Noradrenalin och Morfin. Affären innebär att Pharmed enligt avtal köper ett system av Pharmacolog för leverans till sjukhuset. Affären kommer att intäktsföras 2018 och ger viss omsättningspåverkan.

VD Mats Högberg kommenterar: ”Vi är mycket glada att få en beställning från Pharmed på ett system till Tyskland. Det har tagit tid att bearbeta den tyska marknaden men vi har bedrivit målmedvetna aktiviteter och genomfört ett flertal testinstallationer, något som nu givit resultat. Köln blir en viktig referensinstallation på den kanske största marknaden i Europa och kommer att ha positiv effekt på pågående kunddiskussioner.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2018 kl 08:45.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Release