Pharmacolog ställer ut på ASHP

AHSP (American Society of Health Systems Pharmacists) håller sitt Clinical Midyear meeting i Las Vegas 8–12 december. Pharmacolog ställer ut och visar WasteLog™ för första gången.

AHSP består av apotekare och farmaceuter som arbetar inom vården och har över 50 000 medlemmar. Organisationens har funnits i mer än 75 år och verkar för att förbättra läkemedelsanvändningen och förbättra patientsäkerheten. Clinical Midyear meeting med över 25 000 delegater och totalt 400 utställare är den största apotekarkonferensen i världen. Det är första gången Pharmacolog deltager med egen utställning.

Mats Högberg, VD, kommenterar: ”Det är en viktig milstolpe för Pharmacolog att deltaga på ASHP, den absolut största konferensen inom läkemedelshantering i USA. Som ett led i att göra bolaget och våra lösningar kända på den nordamerikanska marknaden är ASHP ett en given händelse. WasteLog™ med en helt nyutvecklad mjukvara uppskattas av kunderna. Med ett stöd för det arbetsflöde som råder vid kontroller av returer samt en helt ny molnbaserad rapportfunktionhar vi ökat vårt försprång mot konkurrenterna ytterligare. Det är också inspirerande är att vi får fler och fler förfrågningar angående våra övriga lösningar DrugLog® och PrepLog® trots att vårt fokus är Drug Diversion och WasteLog™.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release