Pharmacolog tar ytterligare amerikansk order

Pharmacolog Inc. har emottagit en order på 2 WasteLog® system från Southern Illinois Healthcare Systems Carbondale, Illinois. Systemen kommer att användas för att kontrollera returer av narkotiska preparat vid två av Southern Illinois Healthcares sjukhus.

Southern Illinois Healthcare Systems (SIH), Illinois, US är en sjukvårdsorganisation med 3400 anställda som för närvarande består av över trettio anläggningar, inklusive tre sjukhus, tre dagkirurgicentra och ett stort antal läkarmottagningar. Efter utvärdering beslöt SIH byta ut sitt nuvarande system för kontroll av returnerade narkotiska preparat till förmån för Pharmacolog och WasteLog® och införskaffar två WasteLog® system. Användningen av WasteLog® ingår som en del i SIH:s Drug Diversion Prevention program. Affären är en direktförsäljning via Pharmacolog USA Inc. och beräknas ge en intäkt på motsvarande 650.000 SEK över tre år.

VD, Mats Högberg kommenterar: ”Vi är enormt glada att SIH väljer att byta ut sin nuvarande lösning mot WasteLog. Det är ett enormt styrkebesked för WasteLog® och bevis på att vår lösning är konkurrenskraftig och tekniskt överlägsen övriga system på marknaden. Jeff har vidare gjort ett fantastiskt arbete med att ro denna affär i hamn, trots de mycket svåra förutsättningar som rått under pandemin.”

Sales Director US, Jeffrey Marton kommenterar: “Att arbeta med södra Illinois Healthcare har varit en inspirerande upplevelse. Efter många diskussioner med SIH:s läkemedelsspecialist och demonstrationer var det tydligt att de önskade förändra sitt sätt att arbeta. De var mycket imponerad av WasteLog®’s noggrannhet och funktion. Men det som verkligen fick dem att byta ut sitt nuvarande system, var att de sparar tid och får en mer kostnadseffektiv lösning. Detta är ett utmärkt betyg för Pharmacolog och WasteLog® och visar att vi ligger före våra konkurrenter. Jag vill tacka Pharmacolog-teamet i Uppsala för deras värdefulla stöd med varje kund när vi fortsätter att växa på den nordamerikanska marknaden.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari, 2021, kl 09:30.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release