Pharmacolog tar ytterligare order i Frankrike

Centre Hospitalier Universitaire, Angers, Frankrike har beställt ett PrepLog® system. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid sjukhusapoteket och blir integrerat med sjukhusets förskrivningssystem. Avtalet ingås med Pharmacolog France SARL.

Centre Hospitalier Universitaire, Angers (CHU) grundades år 1175 och är ett av Frankrikes äldsta sjukhus, med 1350 vårdplatser och en omfattande onkologisk verksamhet. CHU har sedan ett antal år använt ett konkurrerande system för slutkontroll av cellgiftsberedningar gjorda vid sjukhusapoteket. CHU har nu tecknat ett avtal med Pharmacolog France SARL om att installera det nya PrepLog® systemet som möjliggör integration med deras förskrivningsmjukvara Chimio, från företaget Computer Engineering. Den integrerade lösningen innebär förbättrat arbetsflöde och automatiserade rapportfunktioner. Avtalet innebär en omsättning i det franska dotterbolaget på drygt 600 000 SEK under de första två åren.

VD Mats Högberg kommenterar: ”Vi är mycket glada över att CHU i Angers väljer att byta ut sitt nuvarande system för kvalitetskontroll till PrepLog®. CHU har en omfattande onkologiverksamhet och iordningställer omkring 30 000 cytotoxiska behandlingar årligen. Vi ser det också som ett viktigt styrkebesked och bevis på vår produkts konkurrenskraft då CHU, i och med denna beställning, väljer att byta från sin nuvarande lösning till PrepLog®. I och med att de går över till PrepLog® kommer CHU att avsevärt effektivisera kvalitetsarbetet då PrepLog® medger ett helt integrerat arbetsflöde och fullständig spårbarhet av testresultaten som tidigare inte var möjlig.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-02-08, kl 10:15.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller via ca@mangold.se.

Release