Pharmacolog tecknar avtal med sjukhus i Marseille

Pharmacolog har träffat ett avtal med universitetssjukhuset AP-HM Hôpital de la Timone i Marseille, Frankrike, om att utvärdera DrugLog® för att kvalitetssäkra beredningsrutinerna av läkemedel vid sjukhusets apotek. Utvärderingen kommer i första hand att avse läkemedel för cancerbehandling.

Frankrike är det land i Europa som idag har den mest utvecklade säkerhetskulturen avseende beredning av toxiska läkemedel för att undvika patientskador och felbehandlingar inom cancervården. Ett stort antal franska sjukhus har redan idag en praxis att kvalitetstesta individuellt beredda toxiska läkemedel, s.k. cellgifter. Ambitionen hos många av dessa sjukhus är att testa alla beredningar, vilket idag inte är praktiskt möjligt. DrugLog®, med sin snabba analysmetod, erbjuder nu en möjlighet att uppfylla denna ambition.

”Det känns oerhört glädjande att vi nu, tillsammans med vår representant på den franska marknaden, PharMed, lyckats knyta en välrenommerad fransk cancerklinik, med stor erfarenhet kring beredningssäkerhet, till vårt nätverk av referensinstallationer”, säger Hans Dahlin, VD för Pharmacolog.

”En lyckad utvärdering, och ett fortsatt samarbete, kommer att få stor betydelse för den nu uppstartade marknadsföringen och försäljningen av DrugLog®på den franska marknaden”, fortsätter Hans Dahlin.

Utvärderingen, som erbjuds utan kostnad för kunden, kommer att pågå under två månader, och omfatta upp till 2000 tester av toxiska och icke-toxiska läkemedel. Om utvärderingen leder till ett accepterat användarkontrakt uppskattar Pharmacolog värdet av ett sådant kontrakt till mellan 300-500 000 kr/år beroende på användningsvolym.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB
Tel: 070 546 5012                                     e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se nyheten