Pharmacolog tidigarelägger publicering av halvårsrapport

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) meddelar att offentliggörandet av delårsrapport för andra kvartalet tidigareläggs, och publiceras den 12 augusti 2021.

Tidigareläggandet sker med anledning av att teckningsperioden för de utestående teckningsoptionerna sker under den obligatoriska tysta period som föreligger 30 dagar innan offentliggörande av halvårsrapporten. Detta innebär att insynspersoner i styrelse och ledning är förhindrade att utnyttja sina teckningsoptioner. Då intresset är stort bland styrelse och ledning att utnyttja sina teckningsoptioner har bolaget beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av halvårsrapporten. Den kommer publiceras torsdag den 12 augusti 2021. Tidigare kommunicerat datum för offentliggörandet var den 27 augusti 2021.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release