Pharmacolog tillsätter ny CFO

Pharmacolog tillsätter Liselotte Söder som ekonomichef och CFO. Liselotte har en lång erfarenhet av ekonomistyrning i noterade bolag och tillträder den 1/1 2021. Liselotte kommer närmast från Unibap AB (publ) där hon var verksam som Finance Manager.

I rollen som CFO kommer Liselotte att leda bolagets finans- och ekonomifunktion samt fortsätta arbetet med att utveckla bolagets finansiella strategi. Hon har varit verksam inom redovisnings- och skatteområdet i drygt 25 år, bland annat genom drift av egen redovisningsbyrå.  Liselotte har även varit anställd kontorschef samt senior konsult med uppdrag som ekonomichef och interim CFO. Hon kommer närmast från ett interims uppdrag som Finance Manager för First North-listade Unibap AB (publ). Liselotte kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp och ersätter frånträdande CFO Jörgen Jonsson.

VD Mats Högberg kommenterar. ”Vi är väldigt glada att Liselotte valt att acceptera rollen som CFO. Då vi står inför en spännande fas med ökad tillväxt på flera marknader behöver vi en erfaren CFO. Jag vill också passa på att tacka Jörgen för ett utomordentligt gott samarbete och önskar honom lycka till i sitt nya uppdrag.”

Liselotte Söder, tillträdande CFO kommenterar. ”Det ska bli mycket spännande att få arbeta med Pharmacolog, ett börsnoterat bolag med ambitionen att växa. Med mina tidigare erfarenheter och förmågan att nå de mål jag och företagets ledning sätter upp hoppas jag kunna bidra till Pharmacolog’s fortsatta utveckling och tillväxt.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release