Pharmacolog tillsätter ny Marknadschef

Pharmacolog tillsätter Åsa Stroofe som marknadschef. Åsa har lång erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling inom Life Science branschen och tillträder den 1/6 2021.

I egenskap av marknadschef kommer Åsa att ansvara för Bolagets marknadsföring och arbeta med affärsutveckling tillsammans med våra övriga sälj- och marknadsresurser. Hon kommer att ha en nyckelroll när det gäller att stödja våra strategiska partners vid större lanseringar och kampanjer. Utöver marknadsföring har Åsa studerat både teknik och fysiologi vilket lade grunden för en karriär inom Life Science området. Åsa har arbetat bland annat hos Thermo Fischer Scientific, Aerocrine, MAQUET Critical Care och Medtronic där hon har haft varierande roller längs hela värdekedjan från forskning och utveckling till marknadsföring och försäljning. Som produktchef har hon drivit produkter från första idé till lansering och som marknadschef har hon varit ansvarig för kommersialisering och global marknadsföring, både inom Medical Device och Biotech.

VD Mats Högberg kommenterar. ”Vi är väldigt glada att Åsa valt att acceptera rollen som marknadschef. Då vi står inför en spännande fas med ett antal strategiska partners som är i färd med större lanseringar av våra produkter behöver vi en erfaren marknadschef som kan leda dessa projekt. Åsa blir ett mycket viktigt tillskott i bolaget och ledningsgruppen med sin långa och gedigna erfarenhet av marknadsföring av medicinteknik på en global marknad.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release