Pharmacolog tillsätter ny utvecklingschef

Pharmacolog tillsätter Markku Matkoski som Utvecklingschef. Markku har en lång erfarenhet av produktutveckling och projektledning och tillträder den 17/9 2020. Markku kommer närmast från Elekta AB där han hade rollen som Manager Control System Software.

I egenskap av utvecklingschef kommer Markku att ansvara för Bolagets utvecklingsprojekt tillsammans med ett team av kvalificerade ingenjörer och programmerare. Markku har studerat datavetenskap och numeriska analys vid Uppsala Universitet och tidigare erfarenheter innefattar ett antal befattningar hos Helax AB, Nucletron AB och Elekta AB, bland annat som Manager Treatment Planning Software. Markku ersätter nuvarande utvecklingschef Lars Gusch.

VD Mats Högberg kommenterar. ”Vi är väldigt glada att Markku valt att acceptera rollen som Utvecklingschef. Då vi står inför en spännande fas med ett antal spännande samarbetsprojekt behöver vi en erfaren utvecklingschef. Jag vill också passa på att tacka Lars för ett utomordentligt gott samarbete. Lars har varit tongivande med att effektivisera och dokumentera våra interna processer samt leda projektet med vår ISO certifiering. Jag önskar Lars lycka till med sin fortsatta karriär.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release