Pharmacolog utökar produktportföljen

Pharmacolog introducerar två nya produktkoncept baserade på sin patenterade DrugLog® teknologi. WasteLog™ och PrepLog™ är nyutvecklade lösningar för att specifikt adressera marknaden för Drug Diversion och marknaden för beredningskontroller i en integrerad miljö. Produkterna utvecklas för närvarande men beräknas vara fullt lanserade under senare delen av 2019.

Pharmacolog bedriver för utveckling och tester av två nya produktkoncept, WasteLog™ och PrepLog™, som båda bygger på den teknik som finns i nuvarande DrugLog men har en nyutvecklad mjukvara. WasteLog™ är ett system som bättre hanterar det arbetsflöde som råder vid analys av returer av narkotiska preparat inom s k Drug Diversion Prevention program och är speciellt framtaget för den amerikanska marknaden. PrepLog™ är en integrerad lösning för kontroll av beredda läkemedel vid sjukhusapotek och vårdavdelningar där inmatning om förväntad substans och koncentration sker automatiskt. Resultatet efter genomförd mätning skickas också till elektroniskt preskriptionssystem eller patientjournal. Nuvarande DrugLog® kommer att fortsätta säljas till kunder som behöver ett fristående instrument för kvalitetssäkring av läkemedelsberedningar eller processkontroll, till exempel vid kontroll av beredningsrobotar.

Produktchef Torbjörn Norberg kommenterar. ”Behov av system för snabb kontroll av läkemedel ökar stadigt. Vad vi noterat är att respektive applikationsområde har specifika krav på arbetsflöde och integration. Därför är det en naturlig utveckling att anpassa vår teknologi utifrån respektive områdesspecifika krav för att uppnå en snabbar marknadsacceptans. I botten så ligger fortsatt vår väl beprövade DrugLog teknologi som garant för snabba och tillförlitliga mätningar.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release