Pharmacolog’s PrepLog® integrerad med ytterligare preskriptionssystem

Pharmacologs PrepLog® har nu en testad och validerad integration mot preskriptionssystemet Chimio från Computer Engineering i Frankrike. Chimio används för att förskriva cellgifter och är dominerade i Frankrike med en 80% marknadsandel.

Chimio från Computer Engineering är ett dedicerat system för att hantera förskrivning av cancerläkemedel. Bolaget bildades 1991 och är i dag helt dominerande på den franska marknaden gällande preskriptionssystem för cellgifter. Mindre justeringar och tester har genomförts under hösten med gott resultat som nu innebär att en integrerad lösning för kvalitetskontroll kan erbjudas på den franska marknaden. PrepLog® integrationen genomgår nu sluttester och kommer att erbjudas marknaden i januari, då också den första installationen kommer att ske på en fransk klinik.

Sedan tidigare har bolaget integrerat med det spanska systemet OncoFarm från IMF ett projekt som förnärvarande pågår tillsammans med B. Braun och Hospital Sant Pau i Barcelona.

Mats Högberg, VD, kommenterar: ”Möjligheten att erbjuda en integrerad lösning kommer att öka efterfrågan på våra lösningar avsevärt. Moderns sjukvård efterfrågar system som erbjuder ett tydligt arbetsflöde och som kan samverka med redan tidigare installerade system. PrepLog® erbjuder precis det, ett helt integrerat arbetsflöde där information om drog och koncentration automatisk förs över till systemet och resultatet dokumenteras inte bara i PrepLog®, utan även i klinikens preskriptionssystem.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company’s first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog’s long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com. The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

Release