Queens Hospital London beställer DrugLog®

Queens Hospital, som är en del av Barking, Havering och Redbridge University Hospitals NHS Trust, har beställt ett DrugLog system. Systemet kommer i huvudsak att användas för att kontrollera färdiga beredningar av insulin.

Barking, Havering och Redbridge University Hospitals NHS Trust driver två sjukhus: King George Hospital samt Queens Hospital. Queens Hospital, beläget i Romsford utanför London, har efter en omfattande test valt att använda DrugLog® för att kvalitetssäkra färdigblandade insulinlösningar. Sjukhusapoteket vid Queens iordningställer ett stort antal insulinberedningar i en viss koncentration varje dag. DrugLog används för som ett sista steg i produktionsprocessen för att säkerställa att den iordningställda infusionspåsen innehåller rätt läkemedel i rätt koncentration. Affären uppgår till ca 300 000 kronor och leverans kommer att ske inom andra kvartalet.

Mats Högberg, VD, kommenterar: ”Vi är mycket glada över att Queens väljer att använda DrugLog för att kvalitetssäkra sina insulinberedningar. Det har varit en lång utvärderingsprocess men detta öppnar upp ett nytt applikationsområde för DrugLog®. Många sjukhusapotek gör iordning batcher av färdigspädda läkemedlet. Fram till nu har de varit hänvisade till att kontrollera sina beredningar med HPLC, en komplicerad och kostsam metod. Med DrugLog får de nu ett snabbt och kostnadseffektivt verktyg för att säkerställa att patienten får rätt läkemedel i rätt koncentration.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl 11:30.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release