Stockpicker intervjuar Pharmacolog

Stockpicker intervjuar Hans Dahlin, CEO och grundare av Pharmacolog om dess verksamhet och framtid med anledning av den pågående nyemissionen.

Läs mer på vår hemsida

http://pharmacolog.se/stockpicker-interviews-pharmacolog/

Eller direkt på Stockpicker

http://www.stockpicker.se/interview/showInterview.aspx?interviewId=229

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                    e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


Se nyhetsbrevet