Stort intresse för DrugLog® vid Drug Diversion konferens

IHFDA håller sin årliga konferens i Orlando 23-25 september. Den vänder sig till beslutsfattare och ledande apotekare inom sjukvården som arbetar med program för att förhindra Drug Diversion. Behovet av att kontrollera returer från genomförda operationer ökar och både delegater och representanter från större multinationella bolag visade stort intresse för DrugLog®.

IHFDA (International Health Facility Diversion Association) håller sin årliga konferens i Orlando 23-25 september och lockar ca 200 delegater från amerikanska sjukhus. Den vänder sig till beslutsfattare och ledande apotekare inom sjukvården som arbetar med program för att förhindra Drug Diversion. Behovet av att kontrollera returer från genomförda operationer ökar. Antalet doser av narkotiska preparat som hamna på villovägar per år ökade från 21 miljoner 2017 till 48 miljoner 2018. De amerikanska myndigheterna ställer allt större krav på sjukvården att inrätta sk Drug Diversion Prevention program. I ett sådant program ingår kontroll av returer som en allt viktigare del.

Mats Högberg, VD, kommenterar: ”IHFDA är en liten men mycket viktig konferens därför att samtliga deltagare har som uppgift att inrätta Drug Diversion Program. Samtidigt är samtliga aktörer i branschen närvarande så det ger oss goda möjligheter att diskutera potentiella samarbeten. Vi noterar ett mycket stort intresse från både kunder och övriga aktörer i branschen. Med DrugLog har vi ett beprövat verktyg med stora utvecklingsmöjligheter, något som ses med stort intresse på från större aktörer som har kompletta lösningar inom hanteringen av narkotiska preparat men som saknar ett pålitligt instrument för att analysera returer. Konferensen har redan givit ett stort antal intressanta kontakter som kommer att hålla vår nya säljchef här i USA, Jeff Marton, sysselsatt för en lång tid framöver.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release