TriHealth Good Samaritan väljer WasteLog®

Pharmacologs partner, Codonics, har tecknat ännu ett kontrakt med en framstående sjukhuskedja gällande WasteLog® för kontroll av returnerade läkemedel.

Codonics, exklusiv distributör av WasteLog® i USA, är verksamt inom patientsäkerhet och förser amerikanska sjukhus med produkter och lösningar för säker läkemedelshantering. WasteLog® är ett analysinstrument som bidrar till att förhindra att narkotiska läkemedel hamnar i fel händer. Codonics har nu tagit ytterligare en order på ett WasteLog-system som kommer att installeras på Good Samaritan Hospital, det äldsta och största privata undervisnings- och specialistsjukhuset i Cincinnati, Ohio, och del av ett av de mest integrerade sjukvårdssystemen i USA. WasteLog® implementeras som en metod för bästa hantering av narkotiska preparat samt förhindra att kvarvarande läkemedelssubstanser stjäls och kommer i fel händer. WasteLog-enheten kommer att levereras mot avropsordern på åtta system som tillkännagavs den 21 januari 2021.

Mats Högberg, VD Pharmacolog kommenterar: "Detta är ännu en prestigefylld order för WasteLog® som Codonics har levererat. Vi är mycket tacksamma över att ha en så driven och väletablerad partner i USA. Deras befintliga nätverk, deras kunskap om marknaden och expertis inom läkemedelssäkerhet är oerhört viktig för snabb tillväxt på den nordamerikanska marknaden," kommenterar Mats Högberg, VD, Pharmacolog.

Michael Kolberg, VP Sales Codonics kommenterar: "Vi känner oss hedrade över att implementera ytterligare teknik för att hjälpa TriHealth Good Samaritan Hospital med att fortsätta förbättra säkerheten och vårdkvaliteten i hela organisationen. WasteLog® integrerad med deras Codonics Safe Label System® ger dem möjlighet att elektroniskt identifiera drogen och koncentrationen, datum och tid för beredningen samt beredarens initialer från returnerade sprutor, vilket sparar tid och säkerställer tillförlitlighet."

Amy Cobb, PharmD, RPh, Senior Director of Pharmacy, TriHealth, kommenterar: "Codonics har varit en av våra pålitliga partners sedan 2014. Codonics Safe Label System® har implementerats i alla våra operationssalar inom hela TriHealth. Vi är imponerade av deras förmåga att arbeta med andra leverantörer för att tillhandahålla integrerade lösningar som förbättrar effektivitet, regulatorisk efterlevnad och i slutändan patientsäkerhet. Vi är glada över att ta nästa steg med Codonics och Pharmacolog när vi börjar använda WasteLog® som en del av vårt program för att upptäcka och förebygga olaglig hantering av receptbelagda läkemedel,"

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD
E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se

Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti kl 08:50.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release