Universitetssjukhuset i Freiburg tecknar DrugLog®-avtal

Universitetssjukhuset i Freiburg, Tyskland, och Pharmacolog ingår avtal avseende användning av DrugLog® vid beredning och dosering av intravenösa läkemedel vid sjukhusets apotek. Avtalet omfattar genomförandet av omkring 1000 tester med DrugLog®, med möjlighet att utöka avtalet för ytterligare tester.

Universitetssjukhuset i Freiburg kommer att kontrollera beredningar av totalt tio olika läkemedel under avtalsperioden. Sjukhuset räknar med att utföra omkring 1000 tester och kommer att betala marknadsmässigt pris för genomförda tester. Syftet med avtalet är att etablera en fungerande arbetsprocess där DrugLog® används för att verifiera beredningar gjorda vid sjukhusapoteket. Under avtalsperioden skall parterna förhandla om ett potentiellt avtal som gäller tills vidare.

”Att på kort tid etablera två installationer på Europas kanske viktigaste marknad är enormt uppmuntrande och ett starkt betyg åt vårt DrugLog®-system. Sjukhusapoteket, under ledning av professor Martin Hug, ligger i framkant vad gäller kvalitetsarbetet inom såväl läkemedelshantering som produktion. Avtalet är ett resultat av samarbetet med vår distributör Pharmed SAM, som fortsätter att göra ett mycket gott arbete”, säger Mats Högberg, vice VD samt sälj- och marknadschef, Pharmacolog AB.För mer information kontakta

Karl-Erik Carlström, VD

E-post: karl-erik.carlstrom@pharmacolog.se

Tel: 0705-150728Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Release