Universitetssjukhuset i Genève tecknar tillsvidareavtal

Universitetssjukhuset i Genève (HUG), som i början av augusti tecknade ett tidsbegränsat avtal för användning av DrugLog® för att säkerställa noggrannheten vid beredning av starkt toxiska läkemedel, väljer nu att ingå ett tillsvidareavtal.

HUG har under hösten använt DrugLog® för att verifiera särskilda läkemedelsberedningar. Sjukhuset väljer nu att omvandla det tidsbegränsade avtalet till ett tillsvidareavtal, som löper årsvis med automatisk förlängning. HUG planerar även att utöka antalet kontrollerade beredningar till att innefatta ytterligare injicerbara läkemedel. Det nya avtalet uppskattas innebära intäkter på mellan 100 000 – 300 000 SEK per år beroende på hur snabbt nya läkemedel börjar testas med DrugLog®.

”HUG är mycket nöjda med resultatet och kontrollerar nu rutinmässigt samtliga beredningar av läkemedlet Ganciklovir. Eftersom Druglog®-systemet blivit en integrerad del av sjukhusapotekets kvalitetsprocess väljer man nu att övergå till ett löpande avtal. Det är mycket positivt att HUG har för avsikt att använda systemet för ytterligare läkemedel med start under januari 2017”, säger Karl-Erik Carlström, VD för Pharmacolog.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

För mer information kontakta:

Karl-Erik Carlström, VD                           Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 0705 15 07 28                                   e-post: karl-erik.carlstrom @pharmacolog.se


Se pressmeddelande