Universitetssjukhuset i Mainz tecknar DrugLog®-avtal

Universitetssjukhuset i Mainz, Tyskland, och Pharmacolog ingår avtal avseende användning av DrugLog® vid beredningen och doseringen av intravenösa läkemedel vid sjukhusets apotek. Avtalet omfattar genomförandet av omkring 1000 tester med DrugLog®, med möjlighet att utöka avtalet för ytterligare tester.

Universitetssjukhuset i Mainz kommer att kontrollera beredningar av totalt 10 olika läkemedel under avtalsperioden. Sjukhuset räknar med att utföra omkring 1000 tester och kommer att betala marknadsmässigt pris för genomförda tester. Syftet med avtalet är att etablera en fungerande arbetsprocess där DrugLog®används för att verifiera beredningar gjorda vid sjukhusapoteket. Under avtalsperioden skall parterna förhandla om en potentiell förlängning. Avtalet är ett resultat av samarbetet med distributören Pharmed SAM.

–      Vi är mycket glada över att få Universitetssjukhuset i Mainz som första användare av DrugLog® i Tyskland. Sjukhusapoteket, under ledning av professor Irene Krämer, är mycket välrenommerat och framträdande när det gäller forskning inom farmaci. Avtalet är ett resultat av samarbetet med vår distributör Pharmed SAM som på mycket kort tid gjort det möjligt för oss att bryta in på denna viktiga marknad. Nu ser vi fram emot resultaten för att därefter diskutera hur vi kan arbeta vidare tillsammans, säger Mats Högberg, vice VD, Pharmacolog AB.

För Pharmacolog innebär avtalet med Universitetssjukhuset i Mainz en mycket viktig referenskund för den Tyska marknaden.

För mer information kontakta:

Karl-Erik Carlström, VD                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 515 07 28                  e-post: karl-erik.carlström@pharmacolog.se

Om Pharmacolog AB
Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se


Se pressmeddelandet