Vetenskaplig presentation av DrugLog® vid den årliga apotekarmässan GERPAC i Frankrike

Resultaten från den tekniska och kliniska utvärderingen av DrugLog® vid universitetsapoteket i Geneve (HUG) under 2014 och 2015 presenterades muntligt vid årets apotekarmässa i Frankrike (GERPAC). Presentationen var sammanställd av representanter från universitetsapoteken i Geneve och Lausanne i Schweiz och Lille i Frankrike.

Se artikel http://www.gerpac.eu/spip.php?article1189

I presentationen framgår att noggrannheten och reproducerbarheten vid testerna, som utgjordes av cirka 200 beredningar av cellgifter var mycket hög. Dessutom poängterades vikten av DrugLogs enkelhet och snabbhet avseende totala analystiden (provtagning, mätning och presentation).

”Även om vi under en längre tid känt till alla detaljer i den genomförda studien vid HUG, men ännu inte kunnat offentliggöra resultaten pga. av den vetenskapliga publicitetsspärren, är det mycket glädjande att de tre universiteten som står bakom rapporten nu officiellt presenterar resultaten som en vetenskaplig artikel vid en stor apotekarmässa”, säger Hans Dahlin, VD i Pharmacolog.

”Det positiva utfallet från testerna av systemet vid HUG har resulterat i ett fortsatt samarbete med HUG och universitetet i Lille om en bredare användning av DrugLog®även vid olika vårdavdelningar för beredningar av icke-toxiska läkemedel”, fortsätter Hans Dahlin.

”Offentliggörandet av resultaten från utvärderingen vid HUG förstärker givetvis vår argumentation i marknadsföringen av DrugLog®”, säger Karl-Erik Carlström, Sälj och Marknadschef på Pharmacolog.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla produkter för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.se

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, VD                                      Pharmacolog i Uppsala AB

Tel: 070 546 5012                                    e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se


se pressmeddelandet