Ytterligare beställning på DrugLog® från Tyskland

Pharmacolog har erhållit en beställning på ett DrugLog® system till Kronen-Apotheke Marxen, ett fristående apoteket i Köln, Tyskland. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter och andra intravenösa läkemedel som bereds vid apoteket. Avtalet ingås direkt med Pharmacolog i Uppsala AB.

Kronen-Apotheke Marxen är ett fristående apotek som utför beredningar av cellgifter och andra läkemedel för leverans till sjukvården. Principen med helt fristående apotek som levererar färdigberedda läkemedel till sjukvården är, till skillnad från andra europeiska länder, mycket vanligt i Tyskland. Det finns mer är 300 fristående s k Community Pharmacies i Tyskland som levererar beredda läkemedel till sjukvården. De utgör en viktig del i försörjningskedjan då endast en mindre del av de tyska sjukhusen har egna sjukhusapotek. Affären innebär att apoteket köper ett system direkt av Pharmacolog i Uppsala AB. Projektet beräknas ge en mindre resultatpåverkan.

Säljchef Kent Öbrink kommenterar: “Detta är ett stort genombrott för oss i och med att vi nu får en första referenskund hos ett fristående apotek i Tyskland. Tyskland är unika i Europa då många apotek utanför sjukhus bereder cytostatika och andra parenterala läkemedel till patienter som vårdas hemma. Detta är ett helt nytt segment för oss och marknaden är stor, runt 300 apotek att jämföras med sjukhusapotek i Tyskland som är runt 100. Det är mycket glädjande och spännande att vi stärker vår närvaro i Tyskland som är den enskilt största marknaden i Europa.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019 kl 09:00.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release