Pharmacolog ger uppdatering om ny affärsinriktning samt föreslår namnbyte

Styrelsen har beslutat att gå vidare med den tidigare kommunicerade verksamhetsförändringen. Mot bakgrund av detta kommer Pharmacolog att kalla till en extra bolagsstämma på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver. Styrelsen föreslår där ett namnbyte till Perpetua Medical AB (publ) samt en ny verksamhetsinriktning vilket innefattar förvärv av lönsamma, mindre bolag inom hälsovårdssektorn. Bakgrunden till detta är att framsteg har gjorts gällande utredning av ny affärsinriktning.

I februari meddelade Pharmacolog att styrelsen avsåg utreda förutsättningarna för en ny affärsinriktning vilket kunde komma att innefatta förvärv av nischade och lönsamma bolag inom hälsovårdssektorn. Sedan dess har styrelsen sonderat den onoterade marknaden på bolagskandidater där flertal intressanta bolag redan identifierats.

Arbetet med att bygga upp en förvärvsverksamhet, och med en väsentligt förändrad riskprofil än den nuvarande verksamheten, går nu in i nästa fas. Ett flertal kontakter med bolagskandidater kommer att tas. Inom ramen för detta har styrelsen beslutat att kallelse till extra bolagsstämma ska ske med förslag om namnbyte och ändrad verksamhetsinriktning, vilka båda kräver ändringar i bolagsordningen.

Erik Hedlund, Styrelseordförande och huvudägare i Pharmacolog: ”Förslaget om ändring i bolagsordningen och namnbytet är en naturlig följd av de framsteg vi har gjort med att utvärdera den nya affärinriktningen. Vi går nu in i en ny fas där kontakter med bolag kommer tas och arbetet intensifieras. Det föreslagna namnbytet till Perpetua Medical AB (publ) återspeglar ambitionen att genom en decentraliserad och långsiktig ägarmodell bygga upp en företagsgrupp med självständiga dotterbolag inom hälsovårdssektorn.”

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, WasteLog™, och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release